Prezident maktablariga tayorlov

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: n faktorial
1.1 n faktorial
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 2: kasrlar
2.1 kasrlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 3: takrorlash
3.1 takrorlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 4: o'rta arifmetik qiymat
4.1 o'rta arifmetik qiymat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 5: kasrlar 2-dars
5.1 kasrlar 2-dars
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 6: tub sonlar
6.1 tub sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 7: test tahlili
7.1 test tahlili
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 8: kasrlar 3-dars
8.1 kasrlar 3-dars
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 9: kasrlar 4-dars
9.1 kasrlar 4-dars
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 10: murakkab masala va misollar
10.1 murakkab masala va misollar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
10.2 murakkab masala va misollar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
10.3 masalalar yechish 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 11: natural sonlar ustida amallar
11.1 natural sonlar ustida amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 12: nisbat va proporsiya
12.1 nisbat va proporsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
12.2 nisbat va proporsiya misollar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 10
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari