Matematika

Matematika kursidan onlayn darslar

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: Aralash masalalar
1.1 Aralash nostandart masalalar
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: Hosila va integral
2.1 Hosila va integralga oid misollar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 3: nostandart masalalar
3.1 masalalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 4: GEOMETRIYA
4.1 Geometriyadan mavzular davomi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 5: Trapetsiya. Hosila tadbiqi
5.1 Trapetsiya Hosila tadbiqi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 6: Takrorlash uchun masalalar
6.1 O'tilganlarni Takrorlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 7: ДТМ 2019
7.1 Дтм 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 8: ДТМ 2019 2-дарс
8.1 ДТМ 2019 2-дарс
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 9: Murakkab funksiya hosilasi
9.1 Murakkab funksiya hosilasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 10: Ko'pburchaklar
10.1 Qavariq ko'pburchaklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 11: ДТМ 2019 3-дарс
11.1 ДТМ 2019 3-дарс
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 12: DTM 2019 4 dars
12.1 DTM 2019 4 dars tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 13: Funksiya o'sish va kamayish oraliqlari. Max va min(ekstreumlar)
13.1 Funksiya o'sish va kamayish oraliqlari. Max va min
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 14: Geometriya
14.1 Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 15: Funksiyaning urinmasi
15.1 Funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymati. Urinma tenglamasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 16: Geometriya
16.1 Tortburchakka ichki va tashqi aylanalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 17: Hosilaning fizik manosi. Integral
17.1 Hosilaning fizik manosi. Integral
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 18: ДТМ 2019 test tahlil
18.1 ДТМ 2019test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 19: Trapetsiya va aylana
19.1 Trapetsiyaga ichki va tashqi chizilgan aylana
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 20: ДТМ 2019 test tahlil
20.1 ДТМ 2019 test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 21: Aylana. Doira.
Bo‘lim 22: Aylana. Doira.
22.1 Aylana. Doira. Ularning elementlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 23: ДТМ 2019 test tahlil
23.1 ДТМ 2019 test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 24: Geometriya
24.1 Kesishuvchi vatralar, Urinma. Ko'pburchak va aylana
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 25: Vektorlar
25.1 Vektorlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 26: Vektorldr davomi
26.1 Vektorlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 27: ДТМ 2019 test tahlil
27.1 ДТМ 2019 test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 28: Stereometriya
28.1 Og'ma va perpendikulyar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 29: Prizma
29.1 Prizma
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 30: Piramida
30.1 Piramida
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 31: Konus, silindr, shar, sfera
31.1 Konus, silindr, shar, sfera
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 32: Kombinatorika va Toplamlar
32.1 Kombinatorika va Toplamlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 33: Kombinatorika davomi
33.1 Kombinatorika davomi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 34: Aralash masalalar
34.1 Aralash masalalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 35: Test tahlil
35.1 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
35.2 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 36: Test tahlil
36.1 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 37: test tahlil
37.1 test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 38: Test tahlil
38.1 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 39: Test tahlil va takrorlash
39.1 Test tahlil va takrorlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 40: Test tahlil такрорлаш
40.1 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 41: TAKRORLASH
41.1 TAKRORLASH
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 42: Masalalar yechish
42.1 Masalalar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 43: Masalalar yechish
43.1 Masalalar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 44: Test tahlil
44.1 Test tahlil
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 45: Masalalar yechish
45.1 Masalalar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 46: Takrorlash
46.1 Masalalar yechish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 47: Turli masalalar
47.1 Turli masalalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 48: tahlil 2020
48.1 tahlil 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 10
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari