Kimyo fanidan Xalqaro Olimpiadalarga tayyorgarlik kurslari 2020-2021 (yoz)

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: Anorganik kimyo
1.1 Davriy qonun
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.2 Vodorod va suv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.3 Vodorod va suv 2-qism
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.4 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.5 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.6 1-guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.7 1-guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.8 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.9 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.10 2-guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.11 2-guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.12 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.13 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.14 d-metallar kimyosi (1-qism) 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.15 d-metallar kimyosi (1-qism) 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.16 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.17 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.18 d-metallar kimyosi ( 2-qism) 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.19 d-metallar kimyosi ( 2-qism) 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.20 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.21 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.22 13 guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.23 13 guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.24 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.25 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.26 14 guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.27 14 guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.28 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.29 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.30 15 guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.31 15 guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.32 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.33 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.34 16-guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.35 16-guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.36 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.37 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.38 17- va 18-guruh elementlar kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.39 17- va 18-guruh elementlar kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.40 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.41 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 2: Organik kimyo
2.1 Organik kimyo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.2 Alifatik uglevodorodlar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.3 Alifatik uglevodorodlar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.4 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.5 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.6 Arenlar. Uglevodorodlarning tabiiy manbalari, olinishi va ishlatilishi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.7 Arenlar. Uglevodorodlarning tabiiy manbalari, olinishi va ishlatilishi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.8 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.9 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.10 Galogen saqlovchi organik birikmalar. Spirtlar, fenollar va efirlar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.11 Galogen saqlovchi organik birikmalar. Spirtlar, fenollar va efirlar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.12 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.13 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.14 Karbonil guruhi saqlovchi birikmalar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.15 Karbonil guruhi saqlovchi birikmalar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.16 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.17 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.18 Aminlar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.19 Aminlar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.20 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.21 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.22 Aminokislotalar, peptidlar va oqsillar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.23 Aminokislotalar, peptidlar va oqsillar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.24 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.25 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.26 Masala ishlash-2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.27 Uglevod va nuklein kislotalar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.28 Uglevod va nuklein kislotalar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.29 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.30 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.31 Yog`, moy va boshqa tabiiy birikmalar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.32 Yog`, moy va boshqa tabiiy birikmalar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.33 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.34 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.35 Polimerlar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.36 Polimerlar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.37 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.38 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 3: Umumiy kimyo
3.1 Atom, molekula va ionlar. Massa va energiya saqlanish qonuni
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.2 Gaz qonuni va molekulyar-kinetik nazariya 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.3 Gaz qonuni va molekulyar-kinetik nazariya 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.4 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.5 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.6 Kimyoviy muvozanatga kirish. Eritmalardagi muvozanat. Kislota va asoslar 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.7 Kimyoviy muvozanatga kirish. Eritmalardagi muvozanat. Kislota va asoslar 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.8 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.9 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.10 Atom tuzilishi kvant nazariyasi. Atomlar elektron tuzilishi va xossalari 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.11 Atom tuzilishi kvant nazariyasi. Atomlar elektron tuzilishi va xossalari 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.12 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.13 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.14 Lyus tuzilishi va elektron juftlar itarilishi metodi. Ikki atomli molekulalar. Ko`p atomli molekulalar. Qattiq va suyuq moddalarda kimyoviy bog` 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.15 Lyus tuzilishi va elektron juftlar itarilishi metodi. Ikki atomli molekulalar. Ko`p atomli molekulalar. Qattiq va suyuq moddalarda kimyoviy bog` 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.16 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.17 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.18 Kimyoviy sistemalarda energiya va entalpiya 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.19 Kimyoviy sistemalarda energiya va entalpiya 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.20 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.21 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.22 Entropiya, erkin energiya va kimyoviy reaksiyalar. Erkin energiya va muvozanat. Suyuq va qattiq moddalar ishtirokidagi muvozanat 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.23 Entropiya, erkin energiya va kimyoviy reaksiyalar. Erkin energiya va muvozanat. Suyuq va qattiq moddalar ishtirokidagi muvozanat 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.24 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.25 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.26 Oksidlanish-qaytarilishli muvozanat va elektrokimyo 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.27 Oksidlanish-qaytarilishli muvozanat va elektrokimyo 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.28 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.29 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.30 Reaksiya tezligi va mexanizmi (1-qism) 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.31 Reaksiya tezligi va mexanizmi (1-qism) 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.32 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.33 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.34 Reaksiya tezligi va mexanizmi (2-qism) 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.35 Reaksiya tezligi va mexanizmi (2-qism) 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.36 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.37 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.38 Yadro kimyosi 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.39 Yadro kimyosi 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.40 Masala ishlash 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.41 Masala ishlash 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 11
91%
9%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari