BOSHLANG'ICH MATEMATIKA

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: ARIFMETIKA
1.1 Arifmetik amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.2 Arifmetik amallar (davomi)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.3 Hisoblashga oid misollar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.4 Bo'linish belgilari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.5 Sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.6 Brilgan sonning bo'luvchilari sonini topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.7 Berilgan sonning bo'luvchilari yig'indisini topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.8 EKUB va EKUK
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.9 Ba'zi misolarning ishlanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.10 Qoldiqli bo'lishning ifodalanishi. Qoldiq topish qoidalari.
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.11 Qoldiq topish qoidalari-1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.12 Yig'indi va ko'paytmadan qoldiq topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.13 Darajali sonlarda qoldiq topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.14 Oxirgi raqamni topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 2: KASR SONLAR
2.1 Oddiy kasrlar. Ularning xossalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.2 Oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 1
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari