MATEMATIKA (noldan boshlab, maydalab)

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: ARIFMETIKA
1.1 Arifmetik amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.2 Arifmetik amallar (davomi)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.3 Hisoblashga oid misollar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.4 Bo'linish belgilari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.5 Sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.6 Brilgan sonning bo'luvchilari sonini topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.7 Berilgan sonning bo'luvchilari yig'indisini topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.8 EKUB va EKUK
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.9 Ba'zi misolarning ishlanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.10 Qoldiqli bo'lishning ifodalanishi. Qoldiq topish qoidalari.
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.11 Qoldiq topish qoidalari-1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.12 Yig'indi va ko'paytmadan qoldiq topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.13 Darajali sonlarda qoldiq topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.14 Oxirgi raqamni topish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 2: KASR SONLAR
2.1 Oddiy kasrlar. Ularning xossalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.2 Oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.3 Oddiy kasrlarni qo'shish va ayirish. Aralash son (kasr)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.4 Oddiy va aralash kasrlar ustida amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.5 O'nli kasrlar. Ularning ustida amallar.
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.6 Oddiy kasrlarga oid misollar ishlanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.7 O'nli kasrlar ustida amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.8 Davriy kasrlar va ularni oddiy kasrga aylantirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.9 O'nli va davriy kasrlarga oid misollarning ishlanishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
2.10 O'nli va davriy kasrlarga oid misollarning ishlanishi (davomi)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 3: DARAJALI SONLAR
3.1 Sonlarni darajaga ko'tarish. Formulalar tahlili
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.2 Darajaga oid formulalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
3.3 Darajali ifodalar (ba'zi testlarning ishlanishi)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Bo‘lim 4: ALGEBRAIK IFODALAR
4.1 Ko'phadlar ustida amallar: qo'shish, ayirish, ko'paytirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.2 Ko'phadlar ustida amallar: qo'shish, ayirish, ko'paytirish (test ishlash namunasi)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.3 Qisqa ko'paytirish formulalari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.4 Qisqa ko'paytirish formulalari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.5 Qisqa ko'paytirish formulalari (3-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.6 Qisqa ko'paytirish formulalari (4-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.7 Algebraik ifodani ko'paytuvchilarga ajratish (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.8 Algebraik ifodani ko'paytuvchilarga ajratish (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
4.9 Algebraik ifodani ko'paytuvchilarga ajratish (3-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 1
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari