BIOLOGIYA

O‘qituvchilar

Darslar

Bo‘lim 1: 2021-2022 uchun tayyorgarlik - BIOLOGIYA
1.1 Umumiy takrorlar, Xordalilar tipi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.2 Tog'ayli va suyakli baliqlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.3 Baliqlar sinfi - opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.4 Suvda hamda quruqlikda yashovchilar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.5 SHQY opros, Reptiliyalar sinfi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.6 Sudralib yuruvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.7 Sudralib yuruvchilar opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.8 Qushlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.9 Qushlar sinfi opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.10 Sutemizuvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.11 Sutemizuvchilar opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.12 Sitologiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.13 Sitologiya 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.14 Sitologiya opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.15 Sitologiya - organoidlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.16 Sitologiya yadro
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.17 Sitologiya organoid va yadro opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.18 Sitologiya oxiri
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.19 Biokimyo. Kirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.20 Biokimyo. Oqsil va Nuklein kislotalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.21 Biokimyo. opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.22 Biokimyo. Moddalar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.23 Biokimyo. Masala ishlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.24 Biokimyo. Energiya almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.25 Biokimyo. Fotosintez
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.26 Biokimyo. Umumiy opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.27 Opros
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1.28 Opros 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 16
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari